Pravidla pro dosažení slev

Pravidla pro dosažení slev

Každý zákazník má možnost dosažení procentních slev v závislosti na objemu uhrazeného zboží ve sledovaném období jednoho kalendářního kvartálu, to je třech po sobě jdoucích měsíců.

Pravidla a parametry dosažení slev pro zákazníky:

  1. Rozsah slev:

           3 % až 35 % v cenových úrovních: 401 až 410. (Nejnižší cenová úroveň č. 401 má 3 % slevy, nejvyšší dosažená cenová úroveň č. 410 má 35 % slevy). 

        2. Dosažení každé z 10 cenových úrovní je podmíněno minimálním množstvím uhrazeného zboží (limitem), vyjádřeného v EUR za sledované období vždy jednoho kvartálu v roce, to značí za  tři po sobě následující měsíce v roce. V tomto sledovaném období budou automaticky zákazníkovi sečteny hodnoty nákupu zboží z jeho uhrazených objednávek. Celková sečtená hodnota pak vyjadřuje minimální limit – viz bod 6.  tabulka níže a k němu příslušnou slevu na nákup zboží v celém dalším kvartálu.

  1. V průběhu kvartálu se hodnota slevy NEMĚNÍ! Vyhodnocení je vždy až poslední den ve sledovaném kvartálu a v tom dni je automaticky nastavena sleva na nákupy pro celý příští kvartál.

Pokud  zákazník nakupuje v USD nebo Kč, přepočet limitu se provede automaticky z EUR aktuálním kurzem.

  1. Zahájení (start) výše uvedené změny je 1. října 2019. Toho dne budou nastaveny cenové úrovně slev podle hodnoty nákupu zboží každého zákazníka za uplynulého období. První automatické vyhodnocení a automatické nastavení slev bude realizováno 31. prosince 2019. Získané slevy pak budou neměnné a platné do 31.3 2020.
  1. Nákupy zboží z jednotlivých kvartálů se nikdy nesčítají. První den v dalším kvartálu se vždy začíná od nuly.

 

  1. Dosaženou slevu v % vyjadřuje tabulka:

 

MINIMÁLNÍ LIMIT SLEVA CENOVÁ ÚROVEŇ
(nákup zboží v EUR bez DPH) (%)  
600 3 401
800 4 402
1 200 6 403
1 600 8 404
2 000 10 405
3 000 15 406
4 000 20 407
5 000 25 408
6 000 30 409
7 000 35 410