Pravidla pro dosažení slev

Každý zákazník má možnost dosažení procentních slev v závislosti

na objemu odebraného zboží ve sledovaném období 90 dnů.

 

Pravidla a parametry dosažení slev pro zákazníky:

  1. Rozsah slev:

3 % až 35 % v cenových úrovních: 01 až 10. (Nejnižší cenová úroveň č. 01 má 3 % slevy, nejvyšší dosažená cenová úroveň č. 10 má 35 % slevy).

 

  1. Dosažení každé z 10 cenových úrovní je podmíněno minimálním množstvím odebraného zboží (limitem), vyjádřeného v EUR ve sledovaném období 90 dnů od posledního nákupu.

 

  1. Dosaženou slevu v % vyjadřuje tabulka.
MINIM.LIMIT SLEVA CENOVÁ ÚROVEŇ
(nákup v EUR) (v%)  
600 3 01
800 4 02
1200 6 03
1600 8 04
2000 10 05
3000 15 06
4000 20 07
5000 25 08
6000 30 09
7000 35 10

 

  1. Sledované období 90 dnů začíná vždy po posledním nákupu zboží.

 

  1. Zákazník může získat slevu až po dosažení minimálního limitu. Systém jej pak automaticky  zařadí do příslušné cenové úrovně. Pokud ve lhůtě 90 dnů dosáhne zákazník součtem objemu všech nákupů vyššího limitu, automaticky jej systém zařadí do vyšší cenové úrovně a nabídne příslušnou vyšší slevu. Pak od dalšího nákupu začne běžet nová sledovaná lhůta 90 dnů.

 

Pokud v tomto sledovaném období nakoupí zboží ve výši stejného limitu, zůstane zařazen ve stejné cenové úrovni.  

Pokud si zákazník  nekoupí  zboží během nové lhůty 90 dnů v celkové výši limitu nové dosažené úrovně, systém jej zařadí do příslušné nižší cenové úrovně.                             

 

 

Prodejní systém sleduje nákupy každého zákazníka a automaticky jej podle tržeb zařazuje do jednotlivých cenových úrovní 01 až 10 směrem nahoru, nebo dolů.